کاربر گرامی با سلام,پس از ثبت پیشنهاد، انتقاد و شکایت و درخواست نسبت به محصولات و خدمات هواشناسی حداکثر پس از ده روز کاری می توانید از طریق گزینه ی پیگیری اقدام نمایید .

لطفاً در تکمیل فرم زیر دقت لـازم را بفرمائید، به فرم های حاوی اطلـاعات اشتباه و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد!

 

ثبت شکایت