مفاهیم: آلودگی هوا چیست؟

با افزایش عدی شاخص کیفیت هوا، درصد بیشتری از مردم احتمالاً دچار پیامدهای بهداشتی نابجای شدید ناشی از آلودگی هوا می‌شوند. کشورهای متفاوت بر حسب استانداردهای ملی متفاوتی که دارند شاخص‌های کیفیت هوای خاص خودشان را دارند
مقادیر شاخص کیفیت هوا معمولاً به صورت طیف‌هایی گروه‌بندی می‌شوند. هر طیف با یک نام توصیف‌کننده، یک کدرنگی و توصیه‌های استاندارد شده بهداشت عمومی مشخص می‌شود.
پیامدهای بهداشتی در طیف‌های شاخص کیفیت هوا این‌گونه توصیف می‌شوند:
 ۱-هوای پاک (۰ تا ۵۰): کیفیت هوا خوب است پیامدی بهداشتی ندارد.
۲-هوای سالم (۵۱ تا ۱۰۰): کیفیت هوا قابل‌قبول است؛ اما برخی از مواد آلاینده ممکن است مشکلات مختصری برای شماری از افراد به‌طور غیرمعمول حساس به آلودگی هوا ایجاد کنند.
۳-هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۰۱-۱۵۰): افراد گروه حساس ازجمله افراد مبتلا به بیماری‌های ریوی مانند آسم، افراد دارای بیماری قلبی، کودکان و سالمندان ممکن است دچار مشکل و ناراحتی تنفسی شوند.
۴-هوای ناسالم (۱۵۱-۲۰۰): همه افراد در صورت قرار گرفتن درازمدت در معرض هوای با این شدت آلودگی ممکن است دچار علائم تنفسی شوند؛ افراد گروه حساس ممکن است دچار پیامدهای بیشتری شوند.
۵-بسیار ناسالم (۲۰۱-۳۰۰): هشدار درباره بروز وضعیت اضطراری بهداشتی با احتمال بیشتر سلامت همه جمعیت به خطر می‌افتد.
۶-خطرناک (۳۰۰- ۵۰۰): وضعیت اضطراری هشدار بهداشتی،همه افراد ممکن است دچار پیامدهای بهداشتی وخیم شوند
 نیاز به اندازه گیری غلظت یک ماده آلاینده در طول یک دوره میانگین مشخص دارد. AQIمحاسبه 
که به وسیله ایستگاه‌های پایش هوا یا مدل‌ها به دست می‌آید. غلظت یک ماده آلاینده و مدت زمان حضور آن بیانگر دوز یک آلاینده هوا است .
پیامد های بهداشتی مربوط به هر دوز معین از پژوهش های اپید میولوژیک یا همه‌گیرشناختی به دست می آید.
استفاده می‌شود بسته نوع آلاینده متفاوت است AQIآلاینده‌های هوا قدرت یکسانی ندارد و ضریبی که برای تبدیل غلظت آلاینده بسیاری از کشورها میزان‌های ذرات معلق ،اوزون در سطح زمین،دی‌اکسیدگوگرد،منوکسید کربن و دی‌اکسید نیتروژن موجود در هوا پایش و شاخص کیفیت هوا را بر اساس آن‌ها محاسبه می‌کنند.
تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل  habibimahani@gmail.com :
تلفن مستقیم :   ۳۲۶۵۳۹۴۶-۰۳۴
    دور نگار: ۳۲۶۵۳۹۴۷-۰۳۴