در سامانه هواشناسی جاده ای شما با اطلاعات هواشناسی برخی از محورهای پرتردد کشور در تمام طول ساعت بصورت ساعتی شامل وضعیت هوای حاضر و برخی از پارامترهای هواشناسی شامل بارش، سرعت باد، و همچنین پیش بینی وضعیت هوا را تا سه روز آینده با فاصله زمانی سه ساعت دسترسی خواهید داشت.

تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل :habibimahani@gmail.com

ارتباط با ما :

  تلفن:  ۳۲۶۵۳۹۴۶-۰۳۴

دورنگار:۳۲۶۵۳۹۴۷-۰۳۴