مشاهده ویدئو راهنمای خدمت

۱-      در صفحه اول بخش “محصولات و خدمات” وارد بولتن های روزانه می شوید

در همین صفحه اطلاعیه و اخطاریه در منطقه نشان داده شده قابل مشاهده است

۲-      بولتن های ۳ روزه شهرهای مختلف و ۷ روزه پیش بینی مراکز استان ها و پیش بینی فصلی در دسترس می باشد.