۱-اطلاعات هوای حاضر هر چند وقت یک بار روزآمد می شود؟
این اطلاعات هر ۱۰  ثانیه یک بار به روز می شود.
۲- این اطلاعات تا چقدر دقیق هستند؟
پارامترهای هواشنای با سنسورهای دقیق هواشناسی اندازه گیری می شوند و از اعتبار بالایی برخوردار هستند.
۳ –  آیا سازمان هواشناسی در مورد مسدود شدن جاده های به سبب شرایط هوا اطلاع رسانی می کند؟
این وظیفه به عهده پلیس و راه داری می باشد.
۴-آیا سازمان هواشناسی در مورد مسدود بودن جاده ها به سبب شرایط هوا اطلاع رسانی می کند؟
جواب : اطلاع رسانی در مورد وضعیت هوای راهها از طریق سایت raod.irimo.ir  صورت می گیرد و اعلام مسدود بودن جاده ها وظیفه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای می باشد.
۵- پیش بینی وضع هوا برای جاده های کشور برای چند روز در دسترس می باشد؟
جواب : پیش بینی وضع هوا در سایت  road.irimo.ir  برای سه روز آینده در دسترس می باشد.
۶ اطلاعات هوای مسیرها در سایت  road.irimo.ir در چه بازه های زمانی بروز رسانی می شود؟
جواب : این اطلاعات هر سه ساعت یک بار بروز رسانی می شود.
۷- دقت اطلاعات هوای مسیر در سایت road.irimo.ir چقدر است؟
 پارامتر های هواشناسی با سنجنده های دقیق اندازه گیری می شوند و از دقت بالایی برخوردارند.
۸- آیا با مرجعه به سایت road.irimo.ir می توان از وضعیت یخبندان جاده ها آگاهی پیدا کرد؟
جواب: بله، با توجه به دمای اعلام شده در مسیر می توان از وضعیت یخبندان جاده ها اطلاع پیدا کرد.
۹-اطلاعات هوای حاضر هر چند وقت یک بار روزآمد می شود؟
این اطلاعات هر ۱۰  ثانیه یک بار به روز می شود.
۱۰- این اطلاعات تا چقدر دقیق هستند؟
پارامترهای هواشنای با سنسورهای دقیق هواشناسی اندازه گیری می شوند و از اعتبار بالایی برخوردار هستند.