۱- آمار روزانه بارش استانها و کشور از چه طریق قابل دستیابی است؟
در سایت مرکز خشکسالی در منوی محصولات، بولتن روزانه می توانید آمار روزانه بدست آورید.
۲- چند نوع بولتن در مرکز ملی خشکسالی موجود است؟
بولتن روزانه ، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه
۳- تعداد ایستگاههای مورد استفاده برای ترسیم نقشه ها چند ایستگاه است و درچه بازه زمانی می باشد؟
۳۸۷ ایستگاه سینوپتیک در بازه زمانی ۱۳۲۹-۱۳۷۹
۴- آیا بولتن انگلیسی درمرکز ملی خشکسالی تهیه می شود؟
بله در سایت مرکز در بالای صفحه سمت چپ گزنیه EN را کلیک نمائید . بولتن های مرکز به صورت فایل انگلیسی در بازه های ماهانه و فصلی و سالانه در دسترس می باشد.
۵ – مباحث مرتبط با اقلیم شناسی در کدام بخش این سایت گنجانده شده است؟
در منوی پایش در پارامترهای جوی می توان نقشه، جدول و نمودارهای مربوط به بارش و دما را بدست آورد.
۶–پیش بینی های هفتگی بارش و دمای کشور از چه طریقی قابل دسترس است؟
پیش بینی هفتگی برای شش هفته آینده از طریق زیر در دسترس است:
الف-محصولات و خدمات ——> بولتن پیش بینی —– > پیش بینی هفتگی
۷-پیش بینی های ماهانه بارش و دمای کشور از چه طریقی قابل دسترس است؟
پیش بینی ماهانه برای شش ۴تا ۶ ماه آینده از طریق زیر در دسترس است:
الف-محصولات و خدمات ——> بولتن پیش بینی —– > پیش بینی ماهانه
۸- پیش بینی های فصلی بارش و دمای کشور از چه طریقی قابل دسترس است؟
پیش بینی فصلی برای دو فصل آینده از طریق زیر در دسترس است:
الف-محصولات و خدمات ——> بولتن پیش بینی —– > پیش بینی فصلی
۹-آیا سازمان هواشناسی کشور پیش بینی چند سالانه نیز در دسترس کابران می گذارد؟
پیش بینی سالانه برای دو دوره ۱ تا ۴ سال و ۲ تا ۸ سال آینده از طریق ارسال درخواست به سازمان هواشناسی کشور (معاون توسعه و پیش بینی) امکانپذیر است. این نوع از پیش بینی که به آن پیش بینی دهه ای نیز می گویند اولین بار در سال ۱۳۹۸ در پژوهشکده اقلیم شناسی و با استفاده از داده های برنامه پیش بینی دهه ای سازمان جهانی هواشناسی تهیه گردید. در آینده نزدیک پیش بینی های سالانه نیز بر روی سایت سازمان بارگزاری خواهد شد.
۱۰-آیا در سازمان هواشناسی چشم انداز تغییر اقلیم کشور تدوین شده است؟
بله، تاکنون دو گزارش جامع از تغییر اقلیم کشور در تهیه شده است که گزارش ان را می توان از لینک زیر دریافت کرد

مشاهده گزارش تغییر اقلیم استان

۱۱ – مرجع ملی تغییر اقلیم در کشور چه سازمانی است و چگونه می توان از نشست های بین المللی در حوزه تغییر اقلیم کسب اطلاع کرد؟
مرجع ملی تغییر اقلیم در کشور سازمان هواشناسی کشور است که به همین منظور دفتر مرجع ملی هیات بین الدول تغییر اقلیم در سازمان هواشناسی تشکیل شده است که وظیفه آن تهیه گزارش های جامع از تغییر اقلیم در سطح کره زمین، منطقه و کشور و همچنین تبیین پیامدهای سوء تغییر اقلیم بر روی کشورمان برای مجامع بین المللی است.