۱-چگونه می توان تصاویر ماهواره ای از سایت دریافت کرد؟
در صفحه نمایش در منوی پایش ، گزینه خشکسالی را کلیک نموده و بر روی گزینه خشکسالی کشاورزی کلیک نموده تصاویر ماهواره ای را می توان دریافت نمود.
۲-آیا بولتن مختص خشکسالی دارید؟
بله بولتن ماهواره ای که برای دسترسی به آن در سایت مرکز، منوی محصولات بولتن های ماهواره خشکسالی می توانید ملاحظه نمائید.
۳-آیا پیش بینی خشکسالی در مرکز انجام می شود؟
خیر ولی در دستور کار این مرکز می باشد.
۴- آیا در مورد خشکسالی آبشناسی در سایت می توان اطلاعاتی بدست آورد؟
در منوی خشکسالی انواع خشکسالی ها، بولتن خشکسالی هیدرولوژی، رواناب حوضه ها و شاخص های هیدرولوژی آب سطحی تولید و در سایت بارگذاری می گردد و در صفحه نمایش در پایین صفحه تعاریفی از خشکسالی کشاورزی موجود است .
۵- محصولات روزانه شما شامل چه مواردی می باشد ؟
دو بولتن روزانه  دما و بارش در زیر منوی بولتن اقلیم و خشکسالی ، بخش روزانه قابل مشاهده و دریافت می باشد .
۶- قدرت تفکیک مکانی محصولات شما چقدر است ؟
بسته به نوع شاخص و محصول متفاوت است از ۳۰ متر (تصاویر ماهواره ای ) تا ۲۵ کیلومتر این میزان متغیر است
۷- محصول هفتگی برف در کدام بخش سایت در دسترس می باشد ؟
این محصول با قدرت تفکیک مکانی ۱ کیلومتر در زیرمنوی اقلیم (پارامترهای جوی /بارش) به صورت هفتگی از اواخر آبان تا اوایل اردیبهشت قابل دریافت است .
۸- روش پهنه بندی دمای روزانه و تعداد ایستگاه های مورد استفاده چگونه است ؟
پهنه بندی با استفاده از روش اصلاح شده ی IDW با اعمال گرادیان ها می باشد و تعداد ایستگاه های همدیدی و اقلیم شناسی مورد استفاده متغیر و تقریبا ۴۹۰ ایستگاه می باشد .
۹- اخبار خشکسالی در رسانه ها در چه بازه ی زمانی بروز رسانی می گردد ؟
به صورت فصلی در بخش اخبار خشکسالی قرار داده می شود .
۱۰- درصد مساحت خشکسالی ها به چه شکل قابل دریافت است ؟
درصد مساحت در سه بخش شهرستانی ، حوضه اصلی و فرعی در زیر منوی خشکسالی قرار دارد . کاربر با  کلیک بر این منو وارد صفحه ای می گردد که نقشه ی کشور با زیر لایه استانی ، حوضه ای و یا زیر حوضه وجود دارد . با کلیک بر نام استان و یا حوضه درصد مساحت خشکسالی در دو بازه ی زمانی ۱۲ و ۱۲۰ ماهه شاخص SPEI قابل دریافت است .