سوال ۱: در شرایط بد آب و هوا آیا شما دستور به تاخیر یا کنسلی پرواز می دهید؟
پاسخ: سازمان هواشناسی فقطمسئول پایش و اعلام وضعیت جوی و صدور پیش بینی می باشد. تاخیر یا لغو پرواز بر اساس دستور العملهای خاص بر عهده مسئولین هوانوردی می باشد.
سوال ۲: در قسمت هواشناسی هوانوردی بیشتر اطلاعات بصورت عدد و عبارت های نامفهوم است نمی شوداین اطلاعات به زبان قابل فهم ارائه شود؟
محصولات هوانوردی مخصوص کاربران خاص هوانوردی است واین زبان بر اساس مقررات جهانی تعریف شده می باشد. پیش بینی های کاربردی که برای عموم قابل استفاده است درقسمت “بولتن های پیش بینی” قابل دسترسی است.
سوال ۳: آیا اطلاعات هوانوردی سایر کشورها نیز در سایت هست؟
پاسخ: نقشه های SIGWX و همچنین نقشه باد و دما سطوح استاندارد برای اروپا و آسیا در قسمت FLIGHT FOLDER در دسترس می باشد. برای سایر محصولات طبق الزام بین المللی سازمان هواشناسی تنها مسئولیت تهیه این محصولات را برای FIR ( منطقه اطلاعات پرواز) ایران را دارد.
سوال ۴: خدمات هواشناسی به هوانوردی شامل چه خدماتی است؟
پاسخ: پیش بینی های فرودگاه ها کشور، پیش بینی مناطق مختلف کشور ، صدور هشدارهای مخاطرات جوی در صورت لزوم.
سوال ۵: آیا اراته خدمات هواشناسی شما مانند سایر ادارات در ساعات اداری صورت می گیرد؟
پاسخ: خدمات هواشناسی دراین زمینه بصورت ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته بدون تعطیلی در کلیه ایام سال صورت می گیرد.
سوال ۶: استفاده کننده گان خدمات شما فقط خلبانان هستند؟
پاسخ: خیر علاوه بر خلبانان، واحد های مختلف مراقب پرواز فرودگاه های کشور ، شرکت های هواپیمایی، شرکت های هلیکوپتری و غیره می باشند.
سوال ۷- برای استخدام در آن بخش چه اقدامی را باید انجام بدهم؟
پاسخ: استخدام اولیه از طریق فراخوان های عمومی دولتی برای استخدام در کلیه دستگاه های دولتی که بصورت برگزاری امتحان صورت می گیرد انجام می شود سپس در مرحله مصاحبه صلاحیت های عمومی پذیرفته شدگان اولیه برای این رشته بررسی می شود. در صورت موفقیت دراین مرحله بعد از طی مراحل استخدام، پذیرفته شدگان نهایی در یک دوره آموزشی تئوری و عملی شرکت می کنند.
سئوال ۸- هواشناسی هوانوردی با پیش بینی هواشناسی که مثلا در رادیو تلویزیون اعلام می شود چه فرقی دارد؟
پاسخ: هواشناسی هوانوردی بیشتر به بررسی وضعیت هوا و پیش بینی مخاطراتی که ممکن است عملیات هوانوردی را تحت تاثیر قرار دهد می پردازد.
سوال ۹– آموزش علم هواشناسی فقط در سازمان هواشناسی و دانشگاه ها صورت می گیرد؟
پاسخ: علاوه بر محل های فوق ، هواشناسی به پرسنل بخش های مختلف سازمان هایی دولتی و خصوصی که با هدایت عملیات پرواز در ارتباط هستند نیز آموزش داده می شود.
سوال ۱۰- در سازمان هواشناسی غیر از بخش هوانوردی چه بخش های دیگر وجود دارد؟
پاسخ: بخش هایی مربوط به کشاورزی، دریایی، اقلیم، خدمات عامه که هر کدام خدمات مربوط به این حوزه را ارائه می دهند