دستور العمل ارائه آمار هواشناسی به کاربران آماری

۱- اطلاعات و خدمات هواشناسی برای کلیه متقاضیان اعم از بخش خصوصی ،دولتی،سازمانها و نهادهای وابسته به دولت ، شرکتهای خارجی و موسسات علمی و تحقیقاتی و دانشگاهها و محققین انفرادی و سایر متقاضیان حقیقی و حقوقی:
معرفی نامه از ارگان مربوطه ، پر نمودن فرم درخواست ، اعلام هزینه ، پس از واریز هزینه به حساب ۲۲/۳۳۵ تحویل آمار در موعد مقرر.

۲- محققین و اساتید دانشگاهها جهت انجام مطالعات و تحقیقات :
معرفی نامه از دانشگاه مربوطه ، پر نمودن فرم درخواست، اعلام هزینه ، پس از واریز هزینه به حساب ۲۲/۳۳۵ تحویل آمار در موعد مقرر.

۳- ارائه آمار به نیروهای انتظامی (زمینی،هوای،دریایی) و همچنین سپاه پاسداران فقط از طریق ستاد مشترک سپاه : معرفی نامه از ستاد مربوطه ، پر نمودن فرم درخواست ، پس از تحویل آمار در اولین فرصت به یگان مربوطه اعلام هزینه میگردد.

۴- سازمانهای تابع وزارت کشاورزی و وزارت نیرو:
معرفی نامه از وزارت مربوطه ، پر نمودن فرم درخواست، تحویل آمار در موعد مقرر

۵- دانشجویان:
دانشجویان جهت پایان نامه تحصیلی با ارائه مدارک ذیل مجاز به دریافت اطلاعات بدون هزینه هستند:

معرفی نامه از دانشگاه ، پر نمودن فرم درخواست، فتوکپی کارت دانشجویی ، فتوکپی طرح تصویب شده ، تکمیل برگ تعهد نامه مبنی بر تحویل یک جلد از پایان نامه به سازمان و یا اداره کل هواشناسی استان ، تحویل آمار در موعد مقرر سایر دانشجویان که در حال تحصیل هستند و جهت اجرای پروژه ها و سمینارها و یا گذراندن واحدهای درسی خود نیاز به اطلاعات هواشناسی دارند:
معرفی نامه از دانشگاه ، پر نمودن فرم درخواست، فتوکپی کارت دانشجویی ، تحویل آمار در موعد مقرر

در ضمن نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان عزیز به اداره نمی باشد کافیست فرم درخواست خود راتکمیل نمایند تا ما در اسرع وقت آمار و اطلاعات را برایشان رسال نماییم.

ثبت درخواست آمار