ارتباط با سازمان مرکزی

آدرس : تهران – میدان آزادی – خیابان معراج – عنوان تلگرافی : هواشناسی

تلفن : ۲۰– ۶۶۰۷۰۰۱۷

فاکس : ۶۶۴۹۰۴۴۰

صندوق پستی  : ۱۳۸۷۸۳۵۸۱۱

تلکس : ۰۲۱۳۶۲۵

وب سایت : www.irimo.ir

 

ارتباط با اداره کل

آدرس: کرمان، انتهای بلوار جمهوری اسلامی – نرسیده به میدان فرودگاه سمت چپ مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
کدپستی : ۷۶۱۸۴۸۱۴۷۷
تلفن : ۰۳۴۳۲۶۵۳۹۳۴ الی ۰۳۴۳۲۶۵۳۹۳۶
فکس :۰۳۴۳۲۶۵۳۹۳۷ادارات هواشناسی استان کرمان

 

 

 

مشاهده

ردیف

نام و نام خانوادگی سمت سابقه خدمت سطح تحصیلات تلفن داخلی ایمیل

تصویر

رزومه
۱ محسن عراقی زاده مدیرکل اداره کل هواشناسی استان کرمان

۲۴سال

دکتری

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۳۹-۴۰

۱۰۳

*****

مشاهده

۲ روح الله علیزاده معاونت فنی
،شبکه دیدبانی و
مدیریت بحران

۱۸ سال

کارشناسی ارشد

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۴۲

۱۴۲

*****

مشاهده

 

 نعیم پورحسینی نژاد رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۰ سال

کارشناسی ارشد

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۴۲

۱۴۴

Itkr.irimo@yahoo.com

مشاهده

۴ رویا پورتبریزی رئیس اداره فنی و مهندسی تجهیزات

۱۸ سال

کارشناسی

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۴۲

۱۴۳

*****

مشاهده

۵ مهدی خطیب رئیس شبکه دیدبانی و هشدارهای جوی

۱۹ سال

کارشناسی ارشد

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۴۲

۱۴۸

*****

مشاهده

۶  مهدی اسماعیلی رئیس امور مالی و توسعه منابع انسانی

۱۹ سال

کارشناسی ارشد

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۴۲

۱۳۳

*****

مشاهده

۷ قاسم غلامحسینی   حراست

۲۳ سال

کارشناسی ارشد

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۴۲

۱۲۴

*****

مشاهده

۸ زهرا نجفی نیک رئیس توسعه هواشناسی کاربردی

۱۸ سال

کارشناسی ارشد

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۴۲

۱۳۵

*****

مشاهده

۹ فهیمه راستی  سرپرست اداره پیش بینی هواشناسی و مدیریت بحران

۱۶ سال

کارشناسی ارشد

۰۳۴۳۲۶۵۳۹۴۲

۱۳۷

*****

مشاهده

 

 

فرم ارتباط با ما