منشور اخلاقی اداره کل هواشناسی استان کرمان

 

 

 1. به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.
  ۲٫ نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود .
  ۳٫ راهنمایی و اطلاعات لازم بطور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود .
  ۴٫ فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند .
  ۵٫ ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی،  مذهبی ، و.. ) صورت گیرد .
  ۶٫ به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد .
  ۷٫ اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب ، به همکاران و مراجعین ارائه گردد .
  ۸٫ انجام وظایف بصورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد .
  ۹٫ از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفارش و اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد اکیدا” خودداری شود
  ۱۰٫ در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد ، موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود .
  ۱۱٫ فعالیت ها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد .
  ۱۲٫ فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران .
  ۱۳٫ از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبر چینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند ، پرهیز شود .
  ۱۴٫ رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خود داری شود .
  ۱۵٫ آراستگی فردی مطابق با شئونات اسلامی  استفاده شود .
  ۱۶٫ از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار پرهیز شود .
  ۱۷٫ تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند ، به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند
  ۱۸٫ حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد .
  ۱۹٫ از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود .
  ۲۰٫ سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود .
  ۲۱٫ از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد .
  ۲۲٫ اهداف سازمان بطور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد .
  ۲۳٫ نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسولیت داشته باشد .
  ۲۴٫ قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود .
  ۲۵٫ از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود .