پایانه اطلاع رسانی هواشناسی ( کیوسک لمسی )

با حساسیت و اهمیت روز افزون اطلاعات هواشناسی وگسترش اطلاع رسانی عمومی در مراکز عمومی از جمله ادارات، پایانه ها، فرودگاهها و …. پایانه اطلاع رسانی هواشناسی که گاهاً با نام وب کیوسک یا تاچ پد خوانده میشود طراحی و پیاده سازی شده است تا پاسخگوی نیازهای اطلاع رسانی دقیق و بهنگام در این زمینه باشد. در سیستم پیاده سازی شده که شامل سخت افزار و نرم افزار کامل میباشد، درخواستهای کاربر از طریق صفحه لمسی (Touch Screen) دریافت و پاسخ مناسب بشکل نمایشی و گرافیکی ارائه میشود.