درخشش سازمان هواشناسی در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات

برگزاری نشست پرسش و پاسخ با حضور ریاست سازمان
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
برگزاری جشن مبعث در هواشناسی کرمان
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶