آغاز دوره آموزشی آشنایی با روش تهیه گزارشات دیدبانی ویژه دیدبانی در اداره کل هواشناسی کرمان

کرمان جز خنکترین مراکز استان ها
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷
وزش باد و گرد و خاک در شرق و جنوبشرق استان
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷