کرمان جز خنکترین مراکز استان ها

اطلاعیه ۱۶ دیماه
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷
آغاز دوره آموزشی آشنایی با روش تهیه گزارشات دیدبانی ویژه دیدبانی در اداره کل هواشناسی کرمان
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷