تبریک عید قربان از طرف رئیس سازمان هواشناسی

نامگذاری خیابانی در رفسنجان به نام هواشناسی
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
توصیه هواشناسی کشاورزی ۱ شهریور
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷