نشریه

هواشناسی رفسنجان عضو شورای سیاستگذاری دومین همایش پسته
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷
صعود تیم فوتسال هواشناسی به مرحله یک جهارم نهایی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷