دیدار سرپرست هواشناسی کرمان با فرماندار شهرستان انار

محورهای مواصلاتی استان درگیر غبار هستند
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
پیش آگاهی دقیق حاصل پایش دقیق
مهر ۱۷, ۱۳۹۷