پیش آگاهی دقیق حاصل پایش دقیق

دیدار سرپرست هواشناسی کرمان با فرماندار شهرستان انار
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
هواشناسی در همایش عاشورایی بسیج
مهر ۱۷, ۱۳۹۷