آغاز ناپایداری در استان

استفاده از لباس گرم در برخی مناطق توصیه می شود
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
احتیاط: بارش های رگباری، رعدو برق و وزش باد در سطح استان
مهر ۲۱, ۱۳۹۷