احتیاط: بارش های رگباری، رعدو برق و وزش باد در سطح استان

آغاز ناپایداری در استان
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
خودداری از محلول پاشی تا پایان هفته
مهر ۲۲, ۱۳۹۷