دیدار سرپرست هواشناسی با مدیر محیط زیست کرمان

شرکت در دوره آموزشی ” تخلیه اضطراری در زمان حملات شیمیایی “
مهر ۲۸, ۱۳۹۷
مهر ۲۸, ۱۳۹۷