کوهپیمایی به مناسبت هفته ورزش

شرکت در ۳۵ جلسه تخصصی ترویجی مقابله با بحران آب
مهر ۲۸, ۱۳۹۷
شرکت در دوره آموزشی ” تخلیه اضطراری در زمان حملات شیمیایی “
مهر ۲۸, ۱۳۹۷