انجام عملیات بافی بدون مانع می باشد

نشست سرپرست اداره کل هواشناسی با مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان
آبان ۲, ۱۳۹۷
شرکت در دوره علمی – پژوهشی مبارزه با مواد مخدر
آبان ۲, ۱۳۹۷