بازدید از ایستگاه های جنوب استان

نشست رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران درکرمان
آبان ۹, ۱۳۹۷
برگزاری زیارت عاشورا در اداره کل هواشناسی
آبان ۹, ۱۳۹۷