برگزاری زیارت عاشورا در اداره کل هواشناسی

بازدید از ایستگاه های جنوب استان
آبان ۱۰, ۱۳۹۷
حضور رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور د ر شورای مدیران استان کرمان
آبان ۱۰, ۱۳۹۷