بازدید از ایستگاههای هواشناسی بافت، لاله زار، شهربابک و سیرجان

خوداری از ابیاری درختان در حال حاضر
آذر ۱, ۱۳۹۷
از روز سه شنبه شرایط برای انجام عملیات باغبانی مناسب است
آذر ۱, ۱۳۹۷