تا روز چهارشنبه جوی نسبتا آرام در سطح استان حاکم می باشد

شرکت در اجلاس استانی نماز
آذر ۱۸, ۱۳۹۷
دیدار مدیر هواشناسی استان با فرماندار شهرستان راور
آذر ۱۸, ۱۳۹۷