دیدار مدیر هواشناسی استان با فرماندار شهرستان راور

تا روز چهارشنبه جوی نسبتا آرام در سطح استان حاکم می باشد
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
بازدید کارشناس بودجه اداره کل هواشناسی ازایستگاه هواشناسی شهربابک
آذر ۲۸, ۱۳۹۷