اولین بازدید مدیر هواشناسی از استودیو پخش خبر کرمان

آغاز ناپایداری در استان از فردا بعداز ظهر
دی ۸, ۱۳۹۷
بازدید فرماندار راور از ایستگاه هواشناسی
دی ۸, ۱۳۹۷