اطلاعیه ۱۶ دی ۹۷

حضور کارشناس هواشناسی کرمان در جلسه دبیران تهک کشاورزی
دی ۱۶, ۱۳۹۷
وقوع طوفان شن در شمال و شرق استان
دی ۱۶, ۱۳۹۷