وقوع طوفان شن در شمال و شرق استان

اطلاعیه ۱۶ دی ۹۷
دی ۱۶, ۱۳۹۷
با توجه به وزش باد از قیم مناسب در نهالستانها استفاده شود.
دی ۱۶, ۱۳۹۷