تودیع و معارفه مدیر کل هواشناسی استان کرمان ۶/۱۱/۹۷

داوود پرهیزکار: مدیریت منابع آب بهتر از بارور سازی ابرها
بهمن ۷, ۱۳۹۷
دیدار رئیس سازمان هواشناسی کشور با استاندار کرمان
بهمن ۷, ۱۳۹۷