داوود پرهیزکار: مدیریت منابع آب بهتر از بارور سازی ابرها

دیدار رئیس سازمان هواشناسی کشور با کاربران تهک کشاورزی در کرمان ۶/۱۱/۹۷
بهمن ۷, ۱۳۹۷
تودیع و معارفه مدیر کل هواشناسی استان کرمان ۶/۱۱/۹۷
بهمن ۷, ۱۳۹۷