بارش پراکنده باران و گردو خاک

اطلاعیه شماره ۱۳ مورخ ۸ بهمن ۹۷
بهمن ۹, ۱۳۹۷
از تغذیه و شخم باغات پسته تا نیمه دوم بهمن ماه خودداری گردد.
بهمن ۹, ۱۳۹۷