حضور هواشناسی استان کرمان در نمایشگاه دستاوردهای چهلمین ساله انقلاب

غبار روبی مزار شهدا به مناسبت آغاز چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷
شرکت در اجتماع بزرگ فا طمیون
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷