شرکت در اجتماع بزرگ فا طمیون

حضور هواشناسی استان کرمان در نمایشگاه دستاوردهای چهلمین ساله انقلاب
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷
شرکت در همایش روز جهانی تالاب ها
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷