افتتاح ایستگاه خودکار هواشناسی شهداد

افتتاح ایستگاه تمام خودکار هواشناسی شهر بابک
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
بازدید استاندار کرمان از غرفه هواشناسی در نمایشگاه دستاورد های چهل ساله انقلاب
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷