پیام تبریک مدیر کل هواشناسی استان کرمان به مناسبت روز مادر

پسته دارانخودداری از روغن پاشی ونخلداران اقدام به پوشش خوشه ها نمایند
اسفند ۷, ۱۳۹۷
شرایط جوی جهت محلول پاشی و سم پاشی مناسب است
اسفند ۷, ۱۳۹۷