افزایش ۲۰ درصدی بارش بهمن ماه کرمان نسبت به بلند مدت

از بعدازظهر جمعه سرعت وزش باد در مناطق شرقی افزایش می یابد
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
خنک تر بودن بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کرمان
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷