اتمام طرح بررسی عمق نوری و توان آنگسترم هواویزها در هنگام رویدادهای گرد و خاک در استان کرمان

انتصاب معاون وزیر و رییس سازمان هواشناسی کشور
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
برپایی سفره هفت سین ۹۸ در هواشناسی کرمان
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷