ناپایداری های جوی در استان

حضور مدیر کل هواشناسی کرمان در مرکز سیمای استان
فروردین ۶, ۱۳۹۸
تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی از خدمات هواشناسی
فروردین ۶, ۱۳۹۸