وزش باد نسبتا شدید و بارش رگباری در روزهای پایانی تعطیلات

وزش باد نسبتا شدید درشرق و شمال استان
فروردین ۱۱, ۱۳۹۸
وزش باد نسبتا شدید و گردو خاک در روزهای پایانی تعطیلات
فروردین ۱۱, ۱۳۹۸