بارش در استان و انجام تمهیدات لازم

وقوع بارش در استان و انجام تمهیدات لازم در این زمینه
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
افزایش ۲٫۴ درصدی بارش اسفند ماه استان کرمان نسبت به بلند مدت
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸