آبگرفتگی معابر براثر بارندگی شدید در کرمان+تصاویر

بارش بیش از ۵۰ میلیمتر در ایستگاههای کرمان
فروردین ۲۶, ۱۳۹۸
بررسی وضعیت بارندگی های استاندر جلسه مدیریت بحران
فروردین ۲۶, ۱۳۹۸