کاهش میانگین دمای فروردین ماه نسبت به سال گذشته و بلند مدت

افزایش ۲۰ درصدی بارش تا پایان فروردین ماه نسبت به بلند مدت
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸
تبریک مدیر کل هواشناسی کرمان به مناسبت روز جهانی کارگر
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸