وقوع ناپایداری های جوی در ساعات بعد از ظهر

ادامه ناپایداری تا اوایل هفنه بعد در استان
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸
حضور مدیر کل در مراسم ختم مرحوم پوریا محسنی فرزند گرانقدرهمکار هواشناسی
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸