بیانیه روابط عمومی هواشناسی کرمان در خصوص شرکت در راهپیمایی روز قدس

بازدید دانشجویان از هواشناسی سیرجان
خرداد ۸, ۱۳۹۸
برگزاری جلسه بررسی طرح های نوین در هواشناسی کرمان
خرداد ۸, ۱۳۹۸