پیام تبریک عید فطر مدیر کل هواشناسی استان کرمان

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸
در ساعات خنک روز اقدام به محلول پاشی شود
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸