لزوم حضور بیشتر هواشناسی ایران در مجامع بین المللی

برگزاری نشست کنگره جهانی هواشناسی با حضور رئیس سازمان هواشناسی ایران
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
وزش باد در مناطق شرقی استان
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸